قسمت 1:جایگاه و اهمیت مدیریت شهری و روستایی

قسمت 2: جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی

قسمت 3: شکل گیری شوراها در ایران

قسمت 4: آشنایی با قانون شوراها (بخش اول)

قسمت 5: آشنایی با قانون شوراها (بخش دوم)

قسمت 6: آشنایی با قانون شوراها (بخش سوم)

قسمت 7: آشنایی با قانون شوراها (بخش چهارم)

قسمت 8: تعداد اعضاء شورا

قسمت 9: جانشین شورا در شهرها و روستاهای فاقد شورا

قسمت 10: مصادیق تقلب در انتخابات شوراها

قسمت 11: مدیریت شهری و روستایی و حکمروایی مطلوب

قسمت 12: اصول و معیارهای حکمروایی خوب

قسمت 13: مدیریت محلی و مشارکت (بخش اول)

قسمت 14: مدیریت محلی و مشارکت (بخش دوم)

قسمت 15: مدیریت محلی و مشارکت (بخش سوم)

قسمت 16: مدیریت محلی و قانونمندی

قسمت 17: مدیریت محلی و شفافیت

قسمت 18: مدیریت محلی و پاسخگویی

قسمت 19: مدیریت محلی و اجماع محوری (توافق جمعی)

قسمت 20: اثربخشی و کارایی مدیریت محلی

صفحه ۱ از ۵
اشتراک در
1-آشنایی با محدوده های شهری  2-برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری
3-آشنایی با درآمد و روش های افزایش آن در شهرداری ها 4-فضاهای باز شهری
5-اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری 6-اصول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی
7-مدیریت طرح های عمرانی در شهرداری ها 8-شیوه نامه های امور مالی و معاملات شهرداری ها
9-نحوه طراحی پارکینگ های خیابانی در گره های شهری 10-ارزیابی و مکان یابی دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری
11-آشنایی با طرح های توسعه شهری در ایران  12-راهبردهای توسعه شهری راهنمایی برای بهبود عملکرد
13-آشنایی با طرح های توسعه شهری (هادی-جامع-تفصیلی)     14-ساماندهی صنایع و صنوف در شهرداری ها
15-نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و توسعه شهری  16-سیستم مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری
17-آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل 18-گردشگری شهری
19-ممیزی و نوسازی املاک   20-حمل و نقل نوین در شهرها
21-نظام حقوقی نحوه تملک املاک در شهرداری ها  22-آمایش سرزمین
23-اصول بودجه نویسی و اجرای بودجه در شهرداری ها

 24-مبلمان شهری

25-آنچه شورای اسلامی شهر باید بداند  26-اموال در شهرداری
27-سازمان های وابسته به شهرداری  28-معاملات در شهرداری
29-آشنایی با تبلیغات شهری  30-قوانین و مقررات اداری و استخدامی در شهرداری
31-آبرسانی در عملیات اطفاء حریق  32-اصول و مبانی عملیات امداد و نجات
33-شناخت و کاربرد گره ها در آتش نشانی  34-مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر کارکنان شهرداری ها
35-برنامه ریزی شهری در قرن 21  36-آشنایی با شوراهای اسلامی شهر
37-آشنایی با مهندسی ارزش  38-اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری
39-مدیریت حمل و نقل شهری  40-آشنایی با وظایف و اختیارات شهردار 
41-تنظیم و صدور شناسنامه ساختمانی  42-اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمان)
43-آشنایی با کمیسیون ماده 5  44-نحوه حل و فصل اختلافات حقوقی در شهرداری
45-آشنایی با امور قراردادها و پیمان ها  46-آشنایی با قوانین و مقررات زمین و مسکن
47-آشنایی با تشریفات مناقصه و مزایده در شهرداری های ایران  48-ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماند
49-طرح هندسی خیابان های شهری  50-هویت شهری
51-آسیب شناسی نظام ساخت و ساز ساختمان در مدیریت شهری  52-حسابرسی در شهرداری ها
53-مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها  54-کمیسیون های شهرداری
55- روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری  56-جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری
57-آسفالت گرم و سرد  58-فراغت در ایران
59-بیماری های گیاهان زینتی  60-اصول طراحی پارک ها و فضای سبز
61-مدیریت و کاشت چمن  62-آفات مهم گیاهان فضای سبز
63-شناسایی و مدیریت علف های هرز  64-شوراها،هیئت ها و کارگروههای مرتبط با شهرداری
65-خدمات شهری  66-قوانین اداری مرتبط با شهرداری
67-قوانین اراضی، مسکن و تملک در شهرداری ها  68-طراحی و کاربرد عناصر مبلمان شهری
69-آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران  70-شناخت،آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه در شهرداریها
71-راه سازی و ماشین آلات ساختمانی  72-زیرسازی و روسازی راه
73-حفاری و خاکبرداری  74-ایمنی،حوادث و آتش سوزی
75-اصول پیشگیری از بروز و گسترش حریق  76-شناخت و کاربرد بانک های اطلاعاتی شهری در آتش نشانی
77-مدیریت بحران شهری  

جلسه اول کمیسیون ماده 100

جلسه دوم کمیسیون ماده 100

جلسه سوم کمیسیون ماده 100

جلسه چهارم کمیسیون ماده 100

جلسه پنجم کمیسیون ماده 100

جلسه ششم کمیسیون ماده 100

جلسه هفتم کمیسیون ماده 100

جلسه هشتم کمیسیون ماده 100

جلسه نهم کمیسیون ماده 100

جلسه دهم کمیسیون ماده 100

جلسه یازدهم کمیسیون ماده 100

جلسه اول کمیسیون ماده 77

جلسه دوم کمیسیون ماده 77

جلسه سوم کمیسیون ماده 77

جلسه چهارم کمیسیون ماده 77