مصوبات دوره ششم شورای اسلامی شهر نی ریز

بودجه سال 1401 شورای شهر و بودجه سال 1401 شهرداری (صورتجلسه شماره 29 )
۱۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۹:۱۸
[ تعداد بازدید : ۲,۵۰۹ ]
تعرفه عوارض شهرداری سال 1401 (صورتجلسه شماره 25 )
۱۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۱۸
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۵ ]
تقاضای خرید کامیون بنز LKWH1924 (صورتجلسه شماره 21 )
۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۳
[ تعداد بازدید : ۹۹۵ ]
خرید دو دستگاه خودرو پیکاپ (صورتجلسه شماره 20 )
۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۴۹
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۱ ]
انتخاب هیئت رئیسه و شهردار (صورتجلسه شماره 1)
۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۷
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۷ ]