نظرسنجی

شهروندان گرامی، عملکرد دوره ششم شورای اسلامی شهر را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟