تماس با ما

نشانی:  نی ریز-خیابان آیت الله طالقانی(ره)-دفتر شورای اسلامی شهر نی ریز
 تلفنخانه: 071-53830540
 فکس:  071-53821300
 کد پستی:  74916-14344