ردیف  نام  نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی  تاریخ      استخدام  پست سازمانی
 1  محمد علی  احمد پور نی ریزی  دیپلم  فرآوری سنگ معدن  82/05/15  آتش نشان
 2  رسول ادیب نیا  لیسانس  حسابداری  1401/02/07  کارشناس برنامه و بودجه 
 3  سعید  استقلال  لیسانس  علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی  77/08/01  کارشناس مسئول خدمات شهری
4 محمد   بذرافشانی  لیسانس کارشناس حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی  1400/12/22  کارشناس استعلامات 
5  سمانه  بهمرد لیسانس حقوق  98/11/01  کارشناس املاک
 6  ابوالفتح بیات  لیسانس  تکنولوژی برق-قدرت    98/12/13  آتش نشان 
 7 مهدی  بیات   لیسانس تکنولوژی نرم افزار-کامپیوتر   98/12/13 آتش نشان 
8  محمد جواد  بیگی  اول راهنمایی  -  75/06/01 باغبان 4

9

 لیلا  پاک نیت لیسانس  حسابداری 82/08/18  حسابدار و جمعدار اموال
 10 مجتبی  پورپاریزی  فوق لیسانس  مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی 00/09/03  متصدی امور دفتری و بایگانی 
11 داود  پورعسکری  لیسانس  کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه   95/10/01 کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات 
12 غلامرضا  پیوندی  لیسانس حقوق  81/07/01  آتش نشان
 13 حسین  تواضع   دیپلم  - 85/09/13  آتش نشان 4
 14 سعید  جارچی   سیکل 75/07/01  نگهبان(کارخانه آسفالت)3 
15  سید جمال  جسمانی  فوق لیسانس  مدیریت مالی  88/01/01  کارشناس مالی 
 16 کمال   جهانی  لیسانس مدیریت  81/07/01   آتش نشان
17  خلیل  حاجی محمدی  لیسانس  - 75/10/01  مامور وصول
 18 حسن  حاجی محمدی  فوق لیسانس  مدیریت عملیات امداد و نجات  82/04/15  مسئول ایستگاه 1 
19  فاطمه  حسین عسکری  لیسانس  مدیریت بازرگانی  76/09/01  کارشناس پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر
 20 محمدرضا  خاکپور   لیسانس حسابداری   78/02/01 رئیس اداره امور مالی و ذیحساب
21  غفار   خالقی لیسانس   مهندسی کشاورزی 81/01/01  کارشناس  فضای سبز 
22 اکبر  خلج  فوق لیسانس  جغرافیا و برنامه ریزی شهری  93/07/01  کارشناس شهرسازی (دبیر کمیسیون ماده 100 )
23 اسداله  خواجه زاده  اول راهنمایی  72/04/01  نگهبان 
24  ابراهیم  خیراندیش  لیسانس  مدیریت  81/07/01  آتش نشان 
25  جابر  دهقان  لیسانس  معماری-طراحی محیط داخلی  00/09/03  کارشناس کنترل و نظارت(تائید نقشه) 
26  حسین  دهقان  لیسانس  مدیریت بازرگانی  00/09/03  کارشناس نوسازی(دبیر کمیسیون ماده 77) 
 27 صدیقه  دیندار  فوق لیسانس  مدیریت کارآفرینی  94/08/14  کارشناس منابع انسانی
28  علی  دیندارلو  اول راهنمایی   72/04/01 باغبان 
 29 ابوالفتح  رئوفی  لیسانس  کارشناس حرفه ای معماری  78/03/01  معاونت عمرانی و شهرسازی 
 30 محمدرضا  رجبی  فوق لیسانس  مدیریت دولتی  88/12/01  مسئول حراست 
31  صادق زارع  فوق دیپلم  کامپیوتر  91/03/01  متصدی امور دفتری و بایگانی 
32   حسن زارعی  پنجم ابتدایی  - 75/07/01  کارگر خدمات شهری 4
33  حسین   زردشت  پنجم ابتدایی   - 75/06/01  باغبان 4
34 فاضل   زردشت فوق لیسانس  حسابداری  95/07/01  کارشناس امور قراردادها (دبیر کمیسیون معاملات )
 35 محمد جواد    زردشت لیسانس  حسابداری   1401/02/07 کارشناس درآمد (کسب و پیشه) 
36  حمیدرضا   شاهسونی لیسانس  حسابداری  81/07/01   آتش نشان
37  حسن شایگان   سوم راهنمایی 75/10/01  متصدی کارگاه عمران و ساختمان 
 38  محمد سجاد شهامت  لیسانس  مدیریت عملیات امداد و نجات  99/10/15  آتش نشان راننده وسائط نقلیه سنگین 
 39 اصغر  صرافی  دوره تکمیلی نهضت   - 69/01/01   نگهبان
 40 اسماعیل  طوسی  لیسانس مهندسی عمران  81/07/01  آتش نشان
41 رضا  طیاری  فوق لیسانس  مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی   91/10/01 کارشناس شهرسازی 
42 سعیدرضا  عربعلی ساوه ای  لیسانس  مهندسی کشاورزی (باغبانی)   89/08/01  کارشناس خدمات شهری (امور پسماند )
 43 کرامت  فرجام   پنجم ابتدایی  75/07/01 باغبان 4
 44 هاشم  فرج زاده  لیسانس  مدیریت بازرگانی 78/02/01  کارشناس هماهنگی و پیگیری
 45 حامد  فرغت  فوق لیسانس  مهندسی عمران  95/07/01  شهردار 
46 احمد  قائم پناه  سیکل  75/10/01  متصدی کارگاه عمران و ساختمان 
47 غلامحسین  قرایی هویشانی  پنجم ابتدایی   - 68/08/01  باغبان 
 48  راضیه قره چاهی  دکترای تخصصی ریاضی کاربردی-آنالیز عددی  93/06/01  کارشناس خبره فناوری اطلاعات و ارتباطات
 49 شهرام  قنبرپناه  لیسانس  مدیریت بازرگانی   81/07/05 آتش نشان 
50 محمدجواد  کریم زاده  فوق لیسانس  مهندسی عمران  93/07/01  کارشناس عمران
51  حمیدرضا  کیانیان  لیسانس  عمران-عمران   86/05/14 رئیس اداره شهرسازی و معماری 
52  حسین   گلستانی فوق لیسانس  مدیریت مالی  95/07/01 کارشناس ارشد درآمد 
53  عنایت اله  مزیدی مرادی  فوق لیسانس   جامعه شناسی 95/07/01  کارشناس امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
54  قهرمان مظفری  لیسانس  مدیریت  81/07/05  آتش نشان
 55  محمدکاظم موسی ئی پور  لیسانس  حسابداری  81/07/01  آتش نشان
56  هادی  مهرزاد  لیسانس  مهندسی عمران-عمران  94/05/01  کارشناس مطالعات آبهای سطحی
57 حسین   نسیمی سوم متوسطه  77/01/01  مامور کنترل 3 
58 هادی  نقدی  لیسانس  کارشناس حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی   78/03/01 کارشناسکنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی
 59 مهدی   هادی لیسانس  حسابداری  78/02/01   معاون توسعه مدیریت و منابع 
60 محمدجواد  یگانه فرد  دیپلم کاردانش  کامپیوتر  76/01/01  آتش نشان 

شهرداری نی ریز به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، بصورت داوطلبانه، اطلاعات حقوق و مزایای کلیه مدیران خود را در سامانه شفافیت شهرداری نی ریز منتشر می نماید.

اطلاعات منتشر شده، شامل نام و نام خانوادگی، نوع و تاریخ استخدام، مدرک و رشته تحصیلی، به همراه مبلغ حقوق و مزایا با جزئیات، و جمع کسورات قانونی می باشد.

 

لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری نی ریز مشاهده