ردیف  نام  نام خانوادگی مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی   سمت  تاریخ استخدام  حقوق مستمر(ریال) 
 1  حامد  فرغت  فوق لیسانس  عمران-نقشه برداری  شهردار 95/07/01 43,801,030
 2  حسن  حاجی محمدی  فوق لیسانس مدیریت عملیات امداد و نجات   معاون خدمات شهری 82/04/15 34,027,216
 3  ابوالفتح  رئوفی لیسانس کارشناس حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی   معاون فنی و شهرسازی 78/03/01 32,644,446
 4  مهدی  هادی لیسانس حسابداری   معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 78/02/01 32,233,529
 5  محمدرضا رجبی  فوق لیسانس  مدیریت دولتی-تشکیل و روشها  مسئول حراست  88/12/01  30,154,628 
 6  سیدجمال  جسمانی فوق لیسانس مدیریت مالی   مسئول امور مالی 88/01/01 37,351,726
7  شهرام  قنبرپناه لیسانس مدیریت بازرگانی   مسئول واحد درآمد 81/07/05 31,246,935

ردیف  نام  نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی  تاریخ استخدام  پست سازمانی
 1  محمد علی  احمد پور نی ریزی  دیپلم  فرآوری سنگ معدن  82/05/15  آتش نشان
 2  سعید  استقلال  لیسانس  علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی  77/08/01  کارشناس مسئول خدمات شهری
3  یداله  برهانی  سیکل  -  72/04/01  نظافت چی
4  محمد جواد  بیگی  اول راهنمایی  -  75/06/01  آبیار2
 لیلا  پاک نیت لیسانس  حسابداری 82/08/18  حسابدار 
داود  پورعسکر  لیسانس  کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه   95/10/01 کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات 
غلامرضا  پیوندی  لیسانس حقوق  81/07/01  آتش نشان
 8 حسین  تواضع   دیپلم  - 85/09/13  آتش نشان 2 
 9 سعید  جارچی   سیکل 75/07/01  نگهبان(کارخانه آسفالت)3 
 10 کمال   جهانی  لیسانس مدیریت  81/07/01   آتش نشان (راننده)
11  خلیل  حاجی محمدی  لیسانس  - 75/10/01  مامور وصول با نام 
12  فاطمه  حسین عسکری  لیسانس  مدیریت بازرگانی  76/09/01  کارشناس منابع انسانی 
 13 محمدرضا  خاکپور   لیسانس حسابداری   78/02/01 کارشناس مسئول امور مالی 
14  غفار   خالقی لیسانس   مهندسی کشاورزی 81/01/01  کارشناس طرح و توسعه فضای سبز 
15  اکبر  خلج  فوق لیسانس  جغرافیا و برنامه ریزی شهری  93/07/01  کارشناس مهماری و شهرسازی 
16  اسداله  خواجه زاده  اول راهنمایی  72/04/01  نگهبان 
17  ابراهیم  خیراندیش  لیسانس  مدیریت  81/07/01  آتش نشان 
 18 صدیقه  دیندار  فوق لیسانس  مدیریت کارآفرینی  94/08/14  کارشناس رفاهیات 
19  علی  دیندارلو  اول راهنمایی   72/04/01 باغبان 
20   صادق زارع  فوق دیپلم  کامپیوتر  91/03/01  متصدی امور دفتری و بایگانی 
21   حسن زارعی  پنجم ابتدایی  - 75/07/01  کارگر خدمات شهری 2 
22  حسین   زردشت  پنجم ابتدایی   - 75/06/01  کمک باغبان 
23  فاضل   زردشت فوق لیسانس  حسابداری  95/07/01  متصدی درآمد و نوسازی 
24  محمد   زیدآبادی دوم راهنمایی  72/04/01  کارگر ساده فضای سبز 
25   غلامحسین سجادیان   دوره مقدماتی نهضت  -  79/05/01 کارگر فضای سبز 
26  ارسلان   شاهسونی  پنجم ابتدایی   - 65/04/01   راننده سبک 3
27  حمیدرضا   شاهسونی لیسانس  حسابداری  81/07/01   آتش نشان راننده
28   حسن شایگان   سوم راهنمایی 75/10/01  کارگر عمران 
 29 محمدرضا  شمسی  سوم متوسطه   - 72/04/01  باغبان 3 
 30 اصغر  صرافی  دوره تکمیلی نهضت   - 69/01/01   نگهبان
31  حسین  صفرپور   سیکل  -  70/07/01 کمک باغبان 
 32 اسماعیل  طوسی  لیسانس عمران  81/07/01  آتش نشان راننده 
33  رضا  طیاری  فوق لیسانس  مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی   91/10/01 کارشناس شهرسازی 
 34 سعیدرضا  عربعلی ساوه ای  لیسانس  مهندسی کشاورزی (باغبانی)   89/08/01  کارشناس محیط زیست
 35 کرامت  فرجام   پنجم ابتدایی  75/07/01 کارگر ساده فضای سبز 
 36 هاشم  فرج زاده  لیسانس  مدیریت بازرگانی 78/02/01  مسئول دفتر 
37 احمد  قائم پناه  سیکل  75/10/01  کارگر عمران 
38  غلامحسین  قرایی هویشانی  پنجم ابتدایی   - 68/08/01  کمک باغبان 
 39  راضیه قره چاهی  فوق لیسانس  ریاضی کاربردی-آنالیز عددی  93/06/01  کارشناس آمار و اطلاعات و امور رایانه 
40 محمدجواد  کریم زاده  فوق لیسانس  مهندسی عمران  93/07/01  کارشناس عمران و مامور بازدید 
41   محمدرضا  کشتکار سیکل  69/06/01  کمک باغبان 1 
 42 علیرضا  کوشش  سیکل   - 78/06/01  کارگر خدمات شهری 2 
43  حمیدرضا  کیانیان  لیسانس  عمران-عمران   86/05/14 کارشناس عمران 
44  حسین   گلستانی لیسانس  حسابداری   95/07/01 کارشناس درآمد 
45  عنایت اله  مزیدی مرادی  لیسانس   علوم اجتماعی 95/07/01  کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی 
46   قهرمان مظفری  لیسانس  مدیریت  81/07/05  متصدی ارتباطات (شیفت 2) 
 47  محمدکاظم موسی ئی پور  لیسانس  حسابداری  81/07/01  متصدی ارتباطات (شیفت 2) 
48  هادی  مهرزاد  لیسانس  مهندسی عمران-عمران  94/05/01  کارشناس عمران 
49  حسین   نسیمی سوم متوسطه  77/01/01  مامور کنترل 3 
 50 هادی  نقدی  لیسانس  کارشناس حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی   78/03/01 کارشناس معماری و شهرسازی 
 51 محمدجواد  یگانه فرد  دیپلم کاردانش  کامپیوتر  76/01/01  آتش نشان