ردیف  نام  نام خانوادگی مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی   سمت  تاریخ استخدام  حقوق مستمر(ریال) 
 1  حامد  فرغت  فوق لیسانس  عمران-نقشه برداری  شهردار 95/07/01 93,358,817
 2  حسن  حاجی محمدی  فوق لیسانس مدیریت عملیات امداد و نجات   معاون خدمات شهری 82/04/15 77,785,816
 3  ابوالفتح  رئوفی لیسانس کارشناس حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی   معاون فنی و شهرسازی 78/03/01 75,031,266
 4  مهدی  هادی لیسانس حسابداری   معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 78/02/01 89,186,480
 5  محمدرضا رجبی  فوق لیسانس  مدیریت دولتی-تشکیل و روشها  مسئول حراست  88/12/01  67,366,538 
 6  سیدجمال  جسمانی فوق لیسانس مدیریت مالی   مسئول امور مالی 88/01/01 67,591,097
7  شهرام  قنبرپناه لیسانس مدیریت بازرگانی   مسئول واحد درآمد 81/07/05 65,501,701

ردیف  نام  نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  رشته تحصیلی  تاریخ استخدام  پست سازمانی
 1  محمد علی  احمد پور نی ریزی  دیپلم  فرآوری سنگ معدن  82/05/15  آتش نشان
 2  سعید  استقلال  لیسانس  علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی  77/08/01  کارشناس مسئول خدمات شهری
3  سمانه  بهمرد لیسانس حقوق  98/11/01  کارشناس املاک
 4  ابوالفتح بیات  لیسانس  تکنولوژی برق-قدرت  98/12/13  آتش نشان 
 5 مهدی  بیات   لیسانس تکنولوژی نرم افزار-کامپیوتر   98/12/13 آتش نشان 
6  محمد جواد  بیگی  اول راهنمایی  -  75/06/01  آبیار2
7  لیلا  پاک نیت لیسانس  حسابداری 82/08/18  حسابدار 
8 داود  پورعسکر  لیسانس  کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه   95/10/01 کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات 
9 غلامرضا  پیوندی  لیسانس حقوق  81/07/01  آتش نشان
 10 حسین  تواضع   دیپلم  - 85/09/13  آتش نشان 2 
 11 سعید  جارچی   سیکل 75/07/01  نگهبان(کارخانه آسفالت)3 
 12 کمال   جهانی  لیسانس مدیریت  81/07/01   آتش نشان (راننده)
13  خلیل  حاجی محمدی  لیسانس  - 75/10/01  مامور وصول با نام 
14  فاطمه  حسین عسکری  لیسانس  مدیریت بازرگانی  76/09/01  کارشناس منابع انسانی 
 15 محمدرضا  خاکپور   لیسانس حسابداری   78/02/01 کارشناس مسئول امور مالی 
16  غفار   خالقی لیسانس   مهندسی کشاورزی 81/01/01  کارشناس طرح و توسعه فضای سبز 
17  اکبر  خلج  فوق لیسانس  جغرافیا و برنامه ریزی شهری  93/07/01  کارشناس معماری و شهرسازی 
18  اسداله  خواجه زاده  اول راهنمایی  72/04/01  نگهبان 
19  ابراهیم  خیراندیش  لیسانس  مدیریت  81/07/01  آتش نشان 
 20 صدیقه  دیندار  فوق لیسانس  مدیریت کارآفرینی  94/08/14  کارشناس رفاهیات 
21  علی  دیندارلو  اول راهنمایی   72/04/01 باغبان 
22   صادق زارع  فوق دیپلم  کامپیوتر  91/03/01  متصدی امور دفتری و بایگانی 
23   حسن زارعی  پنجم ابتدایی  - 75/07/01  کارگر خدمات شهری 2 
24  حسین   زردشت  پنجم ابتدایی   - 75/06/01  کمک باغبان 
25  فاضل   زردشت فوق لیسانس  حسابداری  95/07/01  متصدی درآمد و نوسازی 
26  محمد   زیدآبادی دوم راهنمایی  72/04/01  کارگر ساده فضای سبز 
27  حمیدرضا   شاهسونی لیسانس  حسابداری  81/07/01   آتش نشان راننده
28   حسن شایگان   سوم راهنمایی 75/10/01  کارگر عمران 
 29 اصغر  صرافی  دوره تکمیلی نهضت   - 69/01/01   نگهبان
 30 اسماعیل  طوسی  لیسانس مهندسی عمران  81/07/01  آتش نشان راننده 
31  رضا  طیاری  فوق لیسانس  مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی   91/10/01 کارشناس شهرسازی 
 32 سعیدرضا  عربعلی ساوه ای  لیسانس  مهندسی کشاورزی (باغبانی)   89/08/01  کارشناس محیط زیست
 33 کرامت  فرجام   پنجم ابتدایی  75/07/01 کارگر ساده فضای سبز 
 34 هاشم  فرج زاده  لیسانس  مدیریت بازرگانی 78/02/01  مسئول دفتر 
35 احمد  قائم پناه  سیکل  75/10/01  کارگر عمران 
36  غلامحسین  قرایی هویشانی  پنجم ابتدایی   - 68/08/01  کمک باغبان 
 37  راضیه قره چاهی  دکترای تخصصی ریاضی کاربردی-آنالیز عددی  93/06/01  کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
38 محمدجواد  کریم زاده  فوق لیسانس  مهندسی عمران  93/07/01  کارشناس عمران و مامور بازدید 
39   محمدرضا  کشتکار سیکل  69/06/01  کمک باغبان 1 
 40 علیرضا  کوشش  سیکل   - 78/06/01  کارگر خدمات شهری 2 
41  حمیدرضا  کیانیان  لیسانس  عمران-عمران   86/05/14 کارشناس عمران 
42  حسین   گلستانی فوق لیسانس  مدیریت مالی  95/07/01 کارشناس ارشد درآمد 
43  عنایت اله  مزیدی مرادی  فوق لیسانس   جامعه شناسی 95/07/01  کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی 
44   قهرمان مظفری  لیسانس  مدیریت  81/07/05  متصدی ارتباطات (شیفت 2) 
 45  محمدکاظم موسی ئی پور  لیسانس  حسابداری  81/07/01  متصدی ارتباطات (شیفت 2) 
46  هادی  مهرزاد  لیسانس  مهندسی عمران-عمران  94/05/01  کارشناس عمران 
47  حسین   نسیمی سوم متوسطه  77/01/01  مامور کنترل 3 
48 هادی  نقدی  لیسانس  کارشناس حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی   78/03/01 کارشناس معماری و شهرسازی 
 49 محمدجواد  یگانه فرد  دیپلم کاردانش  کامپیوتر  76/01/01  آتش نشان