اخبار

Loading
Loading
 • نبرد جانانه آتش نشانان شهرداری نی ریز با آتش و دود و جلوگیری از گسترش آتش سوزی به مغازه های اطراف
  نبرد جانانه آتش نشانان شهرداری نی ریز با آتش و دود و جلوگیری از گسترش آتش سوزی به مغازه های اطراف
  نبرد جانانه آتش نشانان شهرداری نی ریز با آتش و دود و جلوگیری از گسترش آتش سوزی به مغازه های اطراف
  نبرد جانانه آتش نشانان شهرداری نی ریز با آتش و دود و جلوگیری از گسترش آتش سوزی به مغازه های اطراف
 • دیدار عمومی شهردار نی ریز و معاونین شهرداری با شهروندان هر یک شنبه در محل دفتر شهردار نی ریز
  دیدار عمومی شهردار نی ریز و معاونین شهرداری با شهروندان هر یک شنبه در محل دفتر شهردار نی ریز
  دیدار عمومی شهردار نی ریز و معاونین شهرداری با شهروندان هر یک شنبه در محل دفتر شهردار نی ریز
  دیدار عمومی شهردار نی ریز و معاونین شهرداری با شهروندان هر یک شنبه در محل دفتر شهردار نی ریز
 • لایروبی و پاکسازی کانال ها و رودخانه های فصلی محدوده شهر توسط معاونت خدمات شهری شهرداری نی ریز
  لایروبی و پاکسازی کانال ها و رودخانه های فصلی محدوده شهر توسط معاونت خدمات شهری شهرداری نی ریز
  لایروبی و پاکسازی کانال ها و رودخانه های فصلی محدوده شهر توسط معاونت خدمات شهری شهرداری نی ریز
  لایروبی و پاکسازی کانال ها و رودخانه های فصلی محدوده شهر توسط معاونت خدمات شهری شهرداری نی ریز
 • فاز دوم احداث بوستان بزرگ قلعه تاریخی SPR با تلاش شهرداری نی ریز در مراحل پایانی است
  فاز دوم احداث بوستان بزرگ قلعه تاریخی SPR با تلاش شهرداری نی ریز در مراحل پایانی است
  فاز دوم احداث بوستان بزرگ قلعه تاریخی SPR با تلاش شهرداری نی ریز در مراحل پایانی است
  فاز دوم احداث بوستان بزرگ قلعه تاریخی SPR با تلاش شهرداری نی ریز در مراحل پایانی است
 • بهسازی و چمن کاری بوستان محله ای رهیاب بولوار شهید چمران توسط واحد فضای سبز شهرداری نی ریز
  بهسازی و چمن کاری بوستان محله ای رهیاب بولوار شهید چمران توسط واحد فضای سبز شهرداری نی ریز
  بهسازی و چمن کاری بوستان محله ای رهیاب بولوار شهید چمران توسط واحد فضای سبز شهرداری نی ریز
  بهسازی و چمن کاری بوستان محله ای رهیاب بولوار شهید چمران توسط واحد فضای سبز شهرداری نی ریز
 • با تلاش واحد تاسیسات شهرداری نی ریز برج نوری 15 متری در میدان ولایت نصب شد
  با تلاش واحد تاسیسات شهرداری نی ریز برج نوری 15 متری در میدان ولایت نصب شد
  با تلاش واحد تاسیسات شهرداری نی ریز برج نوری 15 متری در میدان ولایت نصب شد
  با تلاش واحد تاسیسات شهرداری نی ریز برج نوری 15 متری در میدان ولایت نصب شد
 • عملیات احداث مجموعه ورزشی شهید دهقانی با تلاش واحد عمران شهرداری نی ریز ادامه دارد
  عملیات احداث مجموعه ورزشی شهید دهقانی با تلاش واحد عمران شهرداری نی ریز ادامه دارد
  عملیات احداث مجموعه ورزشی شهید دهقانی با تلاش واحد عمران شهرداری نی ریز ادامه دارد
  عملیات احداث مجموعه ورزشی شهید دهقانی با تلاش واحد عمران شهرداری نی ریز ادامه دارد
 • با موافقت و تصویب شورای ترافیک شهرستان هفت سرعتکاه آسفالتی در بولوار ولایت اجراء شد.
  با موافقت و تصویب شورای ترافیک شهرستان هفت سرعتکاه آسفالتی در بولوار ولایت اجراء شد.
  با موافقت و تصویب شورای ترافیک شهرستان هفت سرعتکاه آسفالتی در بولوار ولایت اجراء شد.
  با موافقت و تصویب شورای ترافیک شهرستان هفت سرعتکاه آسفالتی در بولوار ولایت اجراء شد.
 • بزرگترین پروژه آسفالت معابر بافت های ناکارآمد در تمام طول دوران مدیریت شهری نی ریز آغاز شده است.
  بزرگترین پروژه آسفالت معابر بافت های ناکارآمد در تمام طول دوران مدیریت شهری نی ریز آغاز شده است.
  بزرگترین پروژه آسفالت معابر بافت های ناکارآمد در تمام طول دوران مدیریت شهری نی ریز آغاز شده است.
  بزرگترین پروژه آسفالت معابر بافت های ناکارآمد در تمام طول دوران مدیریت شهری نی ریز آغاز شده است.
 • خط کشی عابر پیاده در خیابان های شهر نی ریز همزمان با بازگشایی مدارس و بازگشت دانش آموزان
  خط کشی عابر پیاده در خیابان های شهر نی ریز همزمان با بازگشایی مدارس و بازگشت دانش آموزان
  خط کشی عابر پیاده در خیابان های شهر نی ریز همزمان با بازگشایی مدارس و بازگشت دانش آموزان
  خط کشی عابر پیاده در خیابان های شهر نی ریز همزمان با بازگشایی مدارس و بازگشت دانش آموزان
Loading