اخبار

Loading
Loading
 • آغاز عملیات آسفالت معابر خاکی سطح شهر
  آغاز عملیات آسفالت معابر خاکی سطح شهر
  آغاز عملیات آسفالت معابر خاکی سطح شهر
  آغاز عملیات آسفالت معابر خاکی سطح شهر
 • شهرداری نی ریز با نظارت واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت برای پیشگیری و مقابله با پشه آئدس و حفظ سلامت شهروندان اقدامات
  شهرداری نی ریز با نظارت واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت برای پیشگیری و مقابله با پشه آئدس و حفظ سلامت شهروندان اقدامات پیشگیرانه ای را در دستور کار قرار داده است.
  شهرداری نی ریز با نظارت واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت برای پیشگیری و مقابله با پشه آئدس و حفظ سلامت شهروندان اقدامات
  شهرداری نی ریز با نظارت واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت برای پیشگیری و مقابله با پشه آئدس و حفظ سلامت شهروندان اقدامات پیشگیرانه ای را در دستور کار قرار داده است.
 • بهسازی و تقویت روشنایی پارک های سطح شهر
  بهسازی و تقویت روشنایی پارک های سطح شهر
  بهسازی و تقویت روشنایی پارک های سطح شهر
  بهسازی و تقویت روشنایی پارک های سطح شهر
 • پاکسازی زمین های رها شده توسط عوامل خدمات شهری
  پاکسازی زمین های رها شده توسط عوامل خدمات شهری
  پاکسازی زمین های رها شده توسط عوامل خدمات شهری
  پاکسازی زمین های رها شده توسط عوامل خدمات شهری
 • فراخوان مسابقه بزرگ طراحی گرافیکی
  فراخوان مسابقه بزرگ طراحی گرافیکی
  فراخوان مسابقه بزرگ طراحی گرافیکی
  فراخوان مسابقه بزرگ طراحی گرافیکی
 • پیام تبریک سرپرست شهرداری نی‌ریز به مناسبت انتصاب شهردار جدید
  پیام تبریک سرپرست شهرداری نی‌ریز به مناسبت انتصاب شهردار جدید
  پیام تبریک سرپرست شهرداری نی‌ریز به مناسبت انتصاب شهردار جدید
  پیام تبریک سرپرست شهرداری نی‌ریز به مناسبت انتصاب شهردار جدید
 • مهندس سجاد شاهسونی با پنج رأی قاطع شورای اسلامی شهر بعنوان شهردار نی ریز انتخاب شد.
  مهندس سجاد شاهسونی با پنج رأی قاطع شورای اسلامی شهر بعنوان شهردار نی ریز انتخاب شد.
  مهندس سجاد شاهسونی با پنج رأی قاطع شورای اسلامی شهر بعنوان شهردار نی ریز انتخاب شد.
  مهندس سجاد شاهسونی با پنج رأی قاطع شورای اسلامی شهر بعنوان شهردار نی ریز انتخاب شد.
 • بازدید سرپرست شهرداری نی ریز از پروژه بولوار شهید صیاد شیرازی
  بازدید سرپرست شهرداری نی ریز از پروژه بولوار شهید صیاد شیرازی
  بازدید سرپرست شهرداری نی ریز از پروژه بولوار شهید صیاد شیرازی
  بازدید سرپرست شهرداری نی ریز از پروژه بولوار شهید صیاد شیرازی
 • آغاز تحول در منطقه مسکن مهر
  آغاز تحول در منطقه مسکن مهر
  آغاز تحول در منطقه مسکن مهر
  آغاز تحول در منطقه مسکن مهر
 • لباسی نو بر قامت بولوار سرداران شهید
  لباسی نو بر قامت بولوار سرداران شهید
  لباسی نو بر قامت بولوار سرداران شهید
  لباسی نو بر قامت بولوار سرداران شهید
Loading