قرارداد اجاره کیوسک واقع در ضلع شمالی میدان فضل

موضوع قرارداد:اجاره کیوسک واقع در ضلع شمالی میدان فضل  نام پیمانکار:منیژه همایونی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): ماهیانه 2/600/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/01/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/01/01  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             

 
۵ بهمن ۱۴۰۰ ۰۹:۱۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید