اجرای سنگ فرش پارک صحن شهدا

موضوع قرارداد:اجرای سنگ فرش پارک صحن شهدا   نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 4/958/800/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/05/11  تاریخ پایان قرارداد:1400/08/11  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۵۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید