قرارداد خریداری نقشه و تصویربرداری هوایی محدوده طرح تفضیلی شهر نی ریز

موضوع قرارداد:خریداری نقشه و تصویربرداری هوایی محدوده طرح تفضیلی شهر نی ریز  نام پیمانکار:شهرام کرمی پالنگری  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 1/615/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/02/25  تاریخ پایان قرارداد:1400/04/25  مدت قرارداد:دو ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید