قرارداد اجرای سنگ فرش پارک صحن شهداء

موضوع قرارداد:اجرای سنگ فرش پارک صحن شهداء  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 7/224/424/200 ریال       تاریخ انعقاد:1400/02/19  تاریخ پایان قرارداد:1400/08/19  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید