قرارداد واگذاری هایپرمارکت واقع در بازار روز شهرداری

موضوع قرارداد:واگذاری هایپرمارکت واقع در بازار روز شهرداری  نام پیمانکار:محمد حسین حسین نژاد  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):ماهیانه 102/200/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/05/01  مدت قرارداد:1سال شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مزایده عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۵۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید