قرارداد تعمیر و نگهداشت قطعات جایگاه سوخت گیری CNG

موضوع قرارداد:تعمیر و نگهداشت قطعات جایگاه سوخت گیری CNG  نام پیمانکار:شرکت افشار صنعت پیشرو  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):144/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/01/01  تاریخ پایان قرارداد:1399/12/29  مدت قرارداد:یکسال شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل                  
۸ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید