قرارداد توزیع مکاتبات و نامه های شهرداری نی ریز

موضوع قرارداد:توزیع مکاتبات و نامه های شهرداری نی ریز  نام پیمانکار:مسعود مصباحی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):7/000/000 ریال ماهیانه       تاریخ انعقاد:1399/06/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/05/30  مدت قرارداد:یکساله
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:               مشاهده آگهی :  
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید