قرارداد ​فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبز

موضوع قرارداد:فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبز  نام پیمانکار:کارواش باران  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):37/800/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/04/31  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل                 اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۱۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید