قرارداد اجرای موزاییک فرش پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره)

موضوع قرارداد:اجرای موزاییک فرش پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره)  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/402/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/06  تاریخ پایان قرارداد:1399/09/06  مدت قرارداد:چهار ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید