قرارداد اجاره محوطه پارکینگ فتح المبین

موضوع قرارداد:اجاره محوطه پارکینگ فتح المبین            نام پیمانکار:محسن بناکار  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):638,400,000  تاریخ انعقاد:98/08/06          تاریخ پایان قرارداد:99/07/30  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مزایده عمومی (حراج) توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
      صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                      مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید