قرارداد اجاره یک دستگاه سواری

موضوع قرارداد:اجاره یک دستگاه سواری            نام پیمانکار:محمدرضا میرغیاثی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):150,000 هر ساعت  تاریخ انعقاد:98/06/30          تاریخ پایان قرارداد:99/06/26  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:معامله جزء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل  

۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۷:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید