قرارداد اجاره 30 متر مربع پلاک ثبتی 2292

موضوع قرارداد: اجاره 30 متر مربع پلاک ثبتی 2292            نام پیمانکار:شرکت خدماتی ایرانسل  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):96,000,000  تاریخ انعقاد:98/03/29          تاریخ پایان قرارداد:99/04/25  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:ترک تشریفات توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل  

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۱:۱۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید