آگهی تجدید مناقصه عمومی امور خدماتی شهرداری نی ریز-1401/12/19

آگهی تجدید مناقصه عمومی امور خدماتی شهرداری نی ریز-1401/12/19
نوبت اول:1402/11/30                                                                                            نوبت دوم:1402/12/07
 موضوع:
آگهی تجدید مناقصه عمومی امور خدماتی شهرداری نی ریز
مناقصه گذار:
 شهرداری نی ریز
 شرح مناقصه:

لینک دریافت آگهی مناقصه

لینک دریافت سند مناقصه خدمات شهری

لینک دریافت سند مناقصه فضای سبز 

لینک دریافت سند مناقصه مدیریت پیمان خدمات

تذکر: در صورت دانلود سند مناقصه از سامانه شفافیت پیشنهاد دهندگان می بایست الزاما قبل از تکمیل سند مناقصه، ضمن مراجعه به واحد امور مالی شهرداری نی ریز کلیه صفحات را ممهور به مهر شهرداری نموده و سند مهر شده را تکمیل و در پاکت مربوطه قرار دهند.

 محل دریافت اسناد:

کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند به شهرداری نی ریز مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن چهار رقمی 0715320 داخلی 307 تماس حاصل نمایند و یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس http://shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

مهلت دریافت و ارسال اسناد تکمیل شده:
1402/12/17
تاریخ و ساعت برگزاری جلسه کمیسیون :
ساعت 11 صبح مورخ 1402/12/19


۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۴:۰۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید