قرارداد تامین مصالح و اجرای محوطه سازی زمین های ورزشی روباز

موضوع قرارداد:تامین مصالح و اجرای محوطه سازی زمین های ورزشی روباز  نام پیمانکار:سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):7/972/500/000       تاریخ انعقاد:1402/04/01  تاریخ پایان قرارداد:1402/09/30  مدت قرارداد:شش ماه شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱ بهمن ۱۴۰۲ ۰۹:۴۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید