قرارداد تامین مصالح و اجرای کانیووگذاری سطح شهر

موضوع قرارداد:تامین مصالح و اجرای کانیووگذاری سطح شهر  نام پیمانکار:سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):7/975/000/000       تاریخ انعقاد:1402/04/01  تاریخ پایان قرارداد:1402/12/29  مدت قرارداد:نه ماه شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱ بهمن ۱۴۰۲ ۰۹:۰۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید