قرارداد واگذاری غرفه شماره 136ب واقع در بازار روز(فروش کفش)

موضوع قرارداد:واگذاری غرفه شماره 136ب واقع در بازار روز(فروش کفش)  نام پیمانکار:خدیجه علی پور  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): ماهیانه 3/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1401/05/15  تاریخ پایان قرارداد:1402/02/01  مدت قرارداد:8/5 ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             

 
۱۹ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۰۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید