قرارداد اجاره یک دستگاه سواری پراید

موضوع قرارداد:اجاره یک دستگاه سواری پراید  نام پیمانکار:احسان زارع حقیقی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):هر ساعت 600/000 ریال       تاریخ انعقاد:1401/06/27  تاریخ پایان قرارداد:1402/06/26  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل      
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۲۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید