قرارداد دیوار چینی ساختمان جدید مرکزی شهرداری

موضوع قرارداد:دیوار چینی ساختمان جدید مرکزی شهرداری  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):9/295/655/000       تاریخ انعقاد:1401/06/25  تاریخ پایان قرارداد:1402/06/25  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید