قرارداد فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبزبه باغداران منطقه آبادزردشت

موضوع قرارداد:فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبزبه باغداران منطقه آبادزردشت  نام پیمانکار:منصور اقبال  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):720/000/000       تاریخ انعقاد:1401/04/15  تاریخ پایان قرارداد:1401/08/15  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل  

             مشاهده درخواست:دریافت فایل

 
۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۰۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید