قرارداد تاسیسات خدمات فنی، تاسیسات مکانیکی برق و پارک های سطح شهر

موضوع قرارداد: تاسیسات خدمات فنی، تاسیسات مکانیکی برق و پارک های سطح شهر                         نام پیمانکار: منصور معصومی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 18,000,000 ماهیانه تاریخ انعقاد:98/2/7                    تاریخ پایان قرارداد:99/01/01  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات      
 زمانبندی اجرا      
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء و تمدید قرارداد توضیحات    
 متن قرارداد:دریافت فایل
       صورتجلسه کمیسیون معاملات یا ترک تشریفات:دریافت فایل        

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۲۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید