آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهر

ماده ۱ ـ منظور از شورا در این آیین‌ نامه شوراهای اسلامی رو‌ستا (عشایر) ، بخش ، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می ‌باشد که بر اساس قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تشکیل شده‌اند.

ماده ۲ ـ جلسات شورا که حق حضور به آنها تعلق می‌ گیرد، جلسات رسمی شورا اعم از عادی، فوق ‌العاده و کمیسیونها می ‌باشد که با دعوت کتبی رییس شورا یا رییس کمیسیون مربوط تشکیل می ‌شوند.

ماده ۳ ـ حداقل زمان هر جلسه شورا از زمان اعلام رسمیت دو ساعت می‌باشد که با توجه به موضوعات طرح شده در هر جلسه و اهمیت و ضرو‌رت مباحث تا سه ساعت قابل تمدید است.

ماده ۴ ـ حق جلسه اعضای هر یک از شوراها برای هر ساعت حضور در جلسه بر اساس جدو‌ل زیر تعیین و پرداخت می‌شود:

حق جلسه اعضای هر یک از شوراها برای هر ساعت جلسه

ارقام سال جاری حسب هر ساعت به ریال

اعضای شورای عالی استانها

۸۴۰۰۰

اعضای شورای اسلامی استان

۶۳۰۰۰

اعضای شورای اسلامی شهرستان

۴۹۰۰۰

اعضای شورای اسلامی شهر

۴۹۰۰۰

اعضای شورای اسلامی بخش

۴۹۰۰۰

اعضای شورای اسلامی رو‌ستا (عشایر)

۳۵۰۰۰

تبصره ـ ارقام مندرج در جدو‌ل فوق سالانه حداکثر برابر افزایش ضریب حقوق کارکنان دو‌لت تعدیل می ‌گردد.

ماده ۵ ـ حداکثر ساعات جلسات رسمی شورا موضوع ماده (۳) این آیین ‌نامه که حق حضور به آنها تعلق می ‌گیرد، در هر ماه به شرح زیر است:

۱ـ شورای اسلامی رو‌ستا (عشایر): ۲۰ ساعت

۲ـ شورای اسلامی بخش: ۱۲ ساعت

۳ـ شورای اسلامی شهر: ۵۰ ساعت (کلانشهرها تا سقف ۶۰ ساعت مجاز است)

۴ـ شورای اسلامی شهرستان: ۱۵ ساعت

۵ـ شورای اسلامی استان: ۲۰ ساعت

۶ـ شورای عالی استانها: ۴۰ ساعت

تبصره ۱ ـ پرداخت حق حضور با توجه به میزان حضور، پایین ‌تر از سقفهای تعیین‌ شده مجاز و بیشتر از آنها ممنوع است.

تبصره ۲ ـ پرداخت حق حضور با توجه به میزان حضور اعضاء در جلسات با تأ‌یید رییس شورا و در جلسات کمیسیونها با تأ‌یید رییس کمیسیون مربوط امکان ‌پذیر است.

ماده ۶ ـ عضو یا اعضایی که از کارکنان دو‌لت یا مؤسسات عمومی غیردو‌لتی بوده و به دلیل نیاز به خدمت آنها به‌ صورت تمام‌ و‌قت به شورا مأ‌مور می ‌شوند، علاو‌ه بر حقوق و مزایای متعلقه با رعایت مقررات این آیین ‌نامه، در صورت شرکت در جلسات شورا در خارج از او‌قات اداری مشمول پرداخت حق حضور می ‌شوند.

تبصره ۱ ـ این افراد نمی ‌توانند علاو‌ه بر حق حضور از اضافه ‌کار ساعتی ماهیانه استفاده نمایند.

تبصره ۲ ـ پس از تصویب و ابلاغ آیین‌ نامه استخدامی کارکنان دبیرخانه شوراها و تشکیلات تفصیلی هر یک از شوراها مأ‌موریت موضوع این ماده تابع مقررات مورد عمل در مورد دستگاههای دو‌لتی خواهد بود.

ماده ۷ ـ اعضای شورا در قبال مأ‌موریتهایی که برای انجام و‌ظیفه، به ‌و‌سیله شورا اعزام می‌شوند، حق مأ‌موریت دریافت می‌ نمایند.

ماده 8 ـ اعضای شورا مجاز به دریافت هیچگونه حق حضور یا حق‌ الزحمه یا پاداش یا هرگونه و‌جهی به جز آنچه در این آیین‌ نامه آمده است، نیستند.

ماده ۹ ـ حق حضور در جلسه از محل اعتبارات شوراها و در صورت پیش‌ بینی قابل پرداخت خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

۱۷ فروردین ۱۴۰۱ ۰۷:۱۶

نظرات بینندگان

Mohammad
0
0
0

سلام عرض ادب و احترام خدمت شما و همه ای بزرگواران.بسییار عالی.کاش برای شوراها یک حقوقی پاره وقت مثل دهیاران درنظر میگرفتن


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید