قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

قانون 766 : قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور این متن مربوط به وضعیت 2 قانون و تا قبل از تاریخ 1390/03/31 می باشد.

‌قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

ماده ۱ - به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌ طراحی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که از این‌ پس شورای عالی نامیده می‌شود، مرکب از اعضای زیر تأسیس می‌شود:

۱ - معاون وزیر کشور، ریاست شورا.

۲ - معاون وزیر راه و ترابری.

۳ - معاون وزیر مسکن و شهرسازی.

۴ - معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن.

۵ - معاون فنی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۶ - رییس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاون وی.

۷ - فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی.

۸ - رئیس شورای عالی استانها، رئیس شورای‌ شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأی.

مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است.

‌ماده ۲ - وزارت کشور عهده‌دار دبیرخانه شورای عالی خواهد بود.

ماده ۳ - شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی و با حضور مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهای عضو شورای‌عالی مستقر در استان و رئیس شورای‌ اسلامی ‌استان و فرمانده ناحیه انتظامی تشکیل می‌شود.

‌تبصره - دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک استان در استانداریها خواهد بود.

ماده ۳ مکرر- شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار

و اعضاء زیر تشکیل می‌گردد:

۱- رئیس اداره راه و ترابری.

۲- نماینده مسکن و شهرسازی استان حسب مورد.

۳- رئیس اداره محیط زیست، درصورت وجود اداره آن در شهرستان.

۴- فرمانده انتظامی شهرستان.

۵- بخشدار هر بخش حسب مورد.

۶- شهردار هر شهر حسب مورد.

۷- رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد.

تبصره ۱- وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن، همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استان ها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه توسط وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- شهر تهران از این قانون مستثنی بوده و کماکان مشمول ماده (۹) آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق سه تبصره به بند (۱۲) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ می‌باشد.

‌ماده ۴ - مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور باشد با رعایت ماده یک این قانون‌برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، سازمانهای دولتی، نهادها و مؤسسه‌های عمومی و خصوصی لازم‌الاجراء است.

‌ماده ۵ - وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان، همچنین وظایف دبیرخانه شورای عالی و شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۶ - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو و بلااثر است.

‌تبصره - مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نباید مغایر با مصوبات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی‌هماهنگی ترابری کشور باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۴۸

نظرات بینندگان

فرستاده
0
0
0

🐍


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید