قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب 1373/06/20با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1(اصلاحی 05ˏ10ˏ1375)- برای نظارت بر امر مسافرتها و مأموریتهای غیر ثابت خارجی کارکنان کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و‌نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، هیأتی از افراد ذیل ‌در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیأت وزیران تشکیل می‌گردد:

1 - نماینده رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت.

2 - معاون وزیر امور خارجه.

3 - معاون وزیر اطلاعات.

4 - معاون وزیر دستگاه ذیربط بدون حق رأی.

5 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.

تبصره 1 - حداکثر 15 روز پس از تصویب این قانون دستگاههای ذکر شده در این ماده موظفند نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نمایند. ‌

‌تبصره 2 - دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد.

‌تبصره 3 - دبیرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلی دستور جلسه و دعوت از اعضاء هیأت نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید. ‌

‌ماده 2 - صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت فوق می‌باشد.

ماده 3 (اصلاحی 05ˏ10ˏ1375)- کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تقاضای مأموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از این که سفر آنان بنا به درخواست‌طرف خارجی یا هزینه‌های میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه، همراه با توضیحات کتبی برای هیأت ارسال نمایند.

‌تبصره 1 - مأموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب13/6/1370 مستثنی می‌باشد.

‌تبصره 2 - مأموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره 3 - اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانس‌های بین‌المللی معتبر که مورد تأیید‌ وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند شرکت می‌کنند از مفاد این طرح مستثنی می‌باشند. ‌

‌ماده 4 - هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جواب رد یا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نماید.

ماده 5 - مسافرتها باید در جهت مأموریت محوله و اجرای وظایف دستگاههای مربوطه و دارای اهمیت کافی باشد. ‌

‌ماده 6 - گزارش کلیه مسافرتهای فوق‌الذکر حداکثر ظرف یک ماه باید به اطلاع کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.

ماده 7 - مسوولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضائی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت‌ می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 23/6/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۰۹:۵۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید