حقوق و مزایای معاونت فنی و شهرسازی: آقای ابوالفتح رئوفی

نام  نام خانوادگی  نوع استخدام  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت تاریخ استخدام
ابوالفتح رئوفی رسمی لیسانس کارشناس حرفه ای معماری معاون فنی و شهرسازی 1378/03/01
حقوق  مابه تفاوت بند ی ت.12
 مابه تفاوت جزء 1 بند الف تفاوت حداقل حقوق فوق العاده برجستگی فوق العاده شغل فوق العاده بدی  آب و هوا
4,342,346 2,432,042 862,442 2,322,726
664,464 5,481,828 332,232
فوق العاده تسهیلات-کمتر توسعه یافته  حق مسکن و خواربار فوق العاده عایله مندی  حق اولاد فوق العاده خاص
فوق العاده ویژه 
فوق العاده جذب تخصصی
1,661,160 11,973,843 853,440 341,376 6,732,166
12,826,806
 23,836,655
فوق العاده تعدیل  کارانه کمک غیرنقدی بازنشستگی کارمند صندوق کارمند
مالیات
بیمه
367,740 3,322,320 7,500,000  5,388,229  426,720
3،457،776 2,922,384
جمع حقوق و مزایا
 جمع کسور           
100,054,693 18,054,163           

کلیه مبالغ به ریال می باشد.

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید