حقوق و مزایای معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی: آقای مهدی هادی

نام  نام خانوادگی  نوع استخدام  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت تاریخ استخدام
مهدی هادی رسمی لیسانس حسابداری معاون توسعه مدیریت و منابع 1378/02/01
حقوق  مابه تفاوت بند ی ت.12
 مابه تفاوت جزء 1 بند الف فوق العاده خاص
فوق العاده برجستگی فوق العاده شغل فوق العاده بدی  آب و هوا
5,371,353 2,468,176 923,392 8,720,758
396,240 7,330,440 396,240
فوق العاده تسهیلات-کمتر توسعه یافته  حق مسکن و خواربار فوق العاده عایله مندی  حق اولاد فوق العاده تعدیل
فوق العاده ویژه 
فوق العاده جذب تخصصی
1,981,200 14,269,037 853,440 341,376 367,740
15,261,327
 30,505,761
بازنشستگی کارمند  کارانه کمک غیرنقدی صندوق کارمند  مالیات 
بیمه 
جمع حقوق و مزایا
 6,421,067  3,962,400 7,500,000  426,720  5,285,280 3,726,904 100,648,880
جمع کسور
         
19,859,971            

کلیه مبالغ به ریال می باشد.

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید