حقوق و مزایای مسئول واحد امور مالی: آقای سید جمال جسمانی

نام  نام خانوادگی  نوع استخدام  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت تاریخ استخدام
سید جمال جسمانی پیمانی فوق لیسانس مدیریت مالی مسئول امور مالی 1388/01/01
حقوق  مابه تفاوت بند ی ت.12
 مابه تفاوت جزء 1 بند الف تفاوت حداقل حقوق
فوق العاده شغل فوق العاده برجستگی فوق العاده بدی  آب و هوا
3,757,376 1,082,677 804,540 3,881,532
4,507,992 310,896 310,896
فوق العاده تسهیلات-کمتر توسعه یافته  حق مسکن و خواربار فوق العاده عایله مندی  حق اولاد فوق العاده خاص
فوق العاده ویژه 
فوق العاده جذب تخصصی
1,554,480 10,726,703 853,440 512,064 5,899,197
11,790,945
21,230,619
فوق العاده تعدیل  کارانه کمک غیرنقدی صندوق کارمند  تامین اجتماعی 
مالیات بیمه
367,740 3,322,320 7,500,000  426,720  3,985,380 2,719,630 1,725,000
جمع حقوق و مزایا
جمع کسور         
78,413,417 12,856,730           

کلیه مبالغ به ریال می باشد.

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید