تملک بخشی از پلاک ثبتی 2280 مورد مسیر پروژه احداث قطعه خیابان جانبازان (صورتجلسه شماره 27 )

تملک بخشی از پلاک ثبتی 2280 مورد مسیر پروژه احداث قطعه خیابان جانبازان (صورتجلسه شماره 27 )
تملک بخشی از پلاک ثبتی 2280 مورد مسیر پروژه احداث قطعه خیابان جانبازان
 دوره:  دوره ششم شورا
 تاریخ جلسه:  1400/11/10
 شماره جلسه: بیست و هفتم
 فایل مصوبه: مشاهده فایل
 تاریخ ابلاغ: 1400/11/23
 شماره ابلاغ:  201/ص/1400
فایل ابلاغ مصوبه: مشاهده فایل

1-در خصوص نامه شماره 1400/14/2969/ص مورخ 1400/11/09 در مورد تملک بخشی از پلاک ثبتی 2280 در مسیر پروژه احداث قطعه آخر خیابان جانبازان (مسجد نو ) مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/08/28 و نظریه کارشناس محترم دادگستری به شماره 400/462 مورخ 1400/10/26 نسبت به تملک میزان مورد مسیر پلاک صدرالذکر اقدام و پلاک ثبتی 3331/3377 را به عنوان معوض آن به مالک واگذار نماید و مابه التفاوت عوضین که مبلغ 3/369/760/000 ریال می باشد نیز همزمان با نقل و انتقال سند مالکیت به حساب درآمد شهرداری واریز خواهند شد.


۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۴۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید