قرارداد واگذاری غرفه شماره 120 واقع در بازار روز (کفش فروشی )

موضوع قرارداد:واگذاری غرفه شماره 120 واقع در بازار روز (کفش فروشی )  نام پیمانکار:مریم نصرت آبادی   نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): ماهیانه 2/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/02/01  تاریخ پایان قرارداد:1401/02/01  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             

 
۵ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۴۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید