قرارداد اجاره فروشگاه سیسمونی و لباس کودک

موضوع قرارداد:اجاره فروشگاه سیسمونی و لباس کودک  نام پیمانکار:علی رضا صیادپور  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): ماهیانه 20/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/05/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/12/29  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             

 
۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید