قرارداد انجام امور متفرقه عمرانی

موضوع قرارداد:انجام امور متفرقه عمرانی  نام پیمانکار:قدرت اله شاهسونی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 5/163/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/09/01  تاریخ پایان قرارداد:1401/08/30  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۷ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۵۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید