قرارداد تکمیل مرمت منزل تاریخی شمشیری

موضوع قرارداد:تکمیل مرمت منزل تاریخی شمشیری  نام پیمانکار:محدثه تصوری  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 1/261/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/05/09  تاریخ پایان قرارداد:1401/05/09  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۶ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۵۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید