قرارداد کانیوو گذاری کوچه های سطح شهر نی ریز

موضوع قرارداد:کانیوو گذاری کوچه های سطح شهر نی ریز  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 4/735/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/06/10  تاریخ پایان قرارداد:1400/12/10  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید