قرارداد اجرای زمین ورزشی اسکیت پارک گلستان

موضوع قرارداد:اجرای زمین ورزشی اسکیت پارک گلستان  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 4/683/200/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/06/10  تاریخ پایان قرارداد:1400/11/10  مدت قرارداد:پنج ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۲۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید