قرارداد اجاره زمین چمن مصنوعی بوستان معلم

موضوع قرارداد:اجاره زمین چمن مصنوعی بوستان معلم  نام پیمانکار:علیرضا مظفری  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): ماهیانه 5/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/05/10  تاریخ پایان قرارداد:1401/05/10  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مزایده عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید