قرارداد تامین مصالح و اجرای پروژه سنگفرش محوطه ی جنب مسجد تاریخی جامع کبیر شهر نی ریز

موضوع قرارداد:تامین مصالح و سنگفرش محوطه جنب مسجد جامع کبیر  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 14/905/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/03/26  تاریخ پایان قرارداد:1400/06/26  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید