قرارداد تعمیر و نگهداشت قطعات جایگاه سوخت گیری CNG

موضوع قرارداد:تامین مصالح و اجرای پروژه احداث فاز اول بوستان SPR  نام پیمانکار:رسول پیرزاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 7/980/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/04/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/06/01  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید