مدیریت اجرای دارالرحمه، انتخاب موسسه حسابرسی سال 1400 و مجوز به شهرداری جهت انتخاب پیمانکاران امور خدمات شهر، فضای سبز، پیمان خدمات شهر و فاز دو اسکلت بتنی ساختمان مرکزی شهرداری ( صورتجلسه شماره 7 )

مدیریت اجرای دارالرحمه، انتخاب موسسه حسابرسی سال 1400 و مجوز به شهرداری جهت انتخاب پیمانکاران امور خدمات شهر، فضای سبز، پیمان خدمات شهر و فاز دو اسکلت بتنی ساختمان مرکزی شهرداری ( صورتجلسه شماره 7 )
مدیریت اجرای دارالرحمه، انتخاب موسسه حسابرسی سال 1400 و مجوز به شهرداری جهت انتخاب پیمانکاران امور خدمات شهر، فضای سبز، پیمان خدمات شهر و فاز دو اسکلت بتنی ساختمان مرکزی شهرداری
 دوره:  دوره ششم شورا
 تاریخ جلسه:  1400/06/30
 شماره جلسه: هفتم
 فایل مصوبه: مشاهده فایل
 تاریخ ابلاغ: 1400/07/10
 شماره ابلاغ:  89/ص/1400
فایل ابلاغ مصوبه: مشاهده فایل

1-در خصوص نامه شماره 1400/40/1710/ص مورخ 1400/06/23 مبنی بر واگذاری مدیریت اجرایی دارالرحمه شهر نی ریز به هیئت امنای مستقل و معرفی سه نفر ار معتمدین آشنا به مسائل شرعی و فقهی پس از بررسی ، آقایان 1-منصور طاهری 2-نصراله معماری 3-غلامحسین غفارنژاد به عنوان معتمد به شهرداری نی ریز معرفی می گردند.

2- در خصوص نامه شماره 1400/31/1775/ص مورخ 1400/06/30 مبنی بر انتخاب موسسه حسابرسی جهت سال مالی 1400 شهرداری نی ریز از میان موسسات دارای رتبه 1 حسابرسی پس از آنالیز قیمت شهرداری و بررسی توسط شورا شرکت حسابرسی سینا فکر انتخاب گردید.

3-در خصوص نامه شماره 1400/31/1776/ص مورخ 1400/06/30 مبنی بر انتخاب پیمانکار با رعایت تشریفات قانونی در حوزه های امور خدمات شهری شهرداری، توسعه و نگهداری فضای سبز، قرارداد مدیریت پیمان حدمات شهرداری و پیمانکار فاز دوم اسکلت بتنی ساختمان مرکزی شهرداری نی ریز به شهرداری مجوز داده می شود جهت انتخاب پیمانکاران مورد اشاره اقدام نموده و نتیجه را جهت تصویب شورا اعلام نمایند.

۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید