نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری، نامگذاری کوچه شماره 18 خیابان تختی، درخواست حسام ایزد پناه جهت تابلوی طرح بسم الله و نرخ نامه سازمان حمل و نقل همگانی سال 1400 (صورتجلسه شماره 3)

نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری، نامگذاری کوچه شماره 18 خیابان تختی، درخواست حسام ایزد پناه جهت تابلوی طرح بسم الله و نرخ نامه سازمان حمل و نقل همگانی سال 1400 (صورتجلسه شماره 3)
نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری، نامگذاری کوچه شماره 18 خیابان تختی، درخواست حسام ایزد پناه جهت تابلوی طرح بسم الله و نرخ نامه سازمان حمل و نقل همگانی سال 1400
 دوره:  دوره ششم شورا
 تاریخ جلسه:  1400/06/02
 شماره جلسه: سوم
 فایل مصوبه: مشاهده فایل
 تاریخ ابلاغ:  1400/06/18
 شماره ابلاغ:  74/ص/1400
فایل ابلاغ مصوبه:

 مشاهده فایل

1-نامه شماره 1400/10/1478/ص مورخ 1400/05/23 شهرداری  در خصوص تعیین نمایندگان شورای اسلامی شهر در کمیسیون های شهرداری مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

نام کمیسیون  نام نماینده شورا  نام کمیسیون  نام نماینده شورا
 کمیسیون ماده 100  حمید پریش  کمیسیون هم ارز ماده 100  سید مجتبی افسر
 کمیسیون ماده 77  سید محمد جواد قطبی  هیئت ارزیابی شهرداری  سید محمد جواد قطبی
 کمیسیون عالی معاملات  محمد شاهسونی  شورای هماهنگی ترافیک  محمد شاهسونی
 کمیسیون ماده 101  حمید پریش  کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری  سید محمد جواد قطبی
 نماینده شورا در سازمان حمل و نقل همگانی  سید مجتبی افسر  کمیسیون ماده 5  سید علاء الدین فقیه
 کمیسیون قطع اشجار  سید علاء الدین فقیه  نماینده شورا در جلسات اداره بهزیستی و هیات امنای بیمارستان  حمید پریش
 نماینده شورای شهر در جلسات مبارزه با مواد مخدر و کفالت  محمد شاهسونی  کمیسیون ماده 64 و املاک  سید مجتبی افسر
نماینده شورای شهر در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی و نظام سلامت اداری  سید مجتبی افسر    

2-نامه شماره 1400/41/1497/ص مورخ 1400/05/31 شهرداری در خصوص نامگذاری کوچه شماره 18 خیابان تختی منشعب از خیابان طالقانی مطرح و مقرر گردید کوچه مذکور به نام شهید والامقام سید مهدی افسر نامگذاری گردد.

3-نامه وارده به دبیرخانه شورا در خصوص خرید تابلوی طرح بسم الله به ارزش 10/000/000 ریال جهت شهرداری مطرح و مقرر گردید شهرداری نسبت به خرید اقدام نماید.

4-نامه شماره 1400/10/1455/ص مورخ 1400/05/18 شهرداری در خصوص نرخنامه ناوگان حمل و نقل درون شهری به مدت 6 ماه از اول مهر ماه لغایت پایان اسفند ماه 1400 مطرح و مقرر گردید :

 الف - نرخ گذاری بر اساس کورس گذاری انجام گیرد. ب- طول هرکورس بمیزان حدودی 1500 متر در نظر گرفته شود. ج-نرخ کورس اول (ورودی): برابر با  دوهزار(2000) تومان. د- نرخ کورس های بعدی  500 تومان  محاسبه گردد. تبصره : نرخ کورس در خیابان های اصلی و فرعی برابر بوده و هیچ تبصره یا ضریبی برای خیابانهای فرعی و کوچه ها  نباید اعمال گردد. همچنین سازمان حمل و نقل مکلف گردید ضمن نظارت دقیق بر اجرای نرخ گذاری در سه نوبت دوماهه گزارش مبسوط و مستند  از وضعیت اجرای نرخ نامه ، همکاری رانندگان و شکایات شهروندان به شورای شهر ارائه نماید.
۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید