قرارداد خرید مصالح پودر سنگی

موضوع قرارداد:خرید مصالح پودر سنگی  نام پیمانکار:شرکت ماسه شویی پاک شن  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): هر تن 320/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/03/06  تاریخ پایان قرارداد:  مدت قرارداد:
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
  صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۰۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید