قرارداد خرید نهال

موضوع قرارداد:خرید نهال  نام پیمانکار:شرکت کیمیا اصفهان  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 1/900/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/11/25  تاریخ پایان قرارداد:  مدت قرارداد:
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
  صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۳۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید