قرارداد تامین لوازم جهت کارخانه شن و ماسه شهرداری

موضوع قرارداد:تامین لوازم جهت کارخانه شن و ماسه شهرداری  نام پیمانکار:فروشگاه ابزار و آهن آلات سجادزاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 913/027/600 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/15  تاریخ پایان قرارداد:  مدت قرارداد:
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
  صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید