قرارداد طراحی معماری و تهیه نقشه های سه بعدی ساختمان اداری شهرداری

موضوع قرارداد:طراحی معماری و تهیه نقشه های سه بعدی ساختمان اداری شهرداری  نام پیمانکار:شرکت مهندسی آوان رخ بام  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 800/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/10/30  تاریخ پایان قرارداد:1399/12/29  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
  صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید