قرارداد بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداری در قبال شهروندان

موضوع قرارداد:بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداری در قبال شهروندان  نام پیمانکار:شرکتبیمه دانا  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 194/544/290 ریال       تاریخ انعقاد:1400/01/25  تاریخ پایان قرارداد:1401/01/25  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید