قرارداد فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبز به استخر کوه سرخ

موضوع قرارداد:فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبز به استخر کوه سرخ  نام پیمانکار:شرکت پرسیا افلاک مهرگان  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 436/800/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/03/26  تاریخ پایان قرارداد:1401/03/26  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مصوبه شورای اسلامی شهر     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل مصوبه شورای اسلامی شهر:دریافت فایل

             

 
۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید